Xốp Hoa Văn

1

Kích thước: 70x70cm / 70x77cm (1m2 cần cỡ 2 tấm)

Độ dày: xốp dán tường 6mm

Bề mặt hoa văn, gạch bông đẹp hiện đại

Danh mục: