Xốp giả đá, gỗ

1

Sản phẩm có nhiều màu sắc theo bảng màu

Kích thước: 70x70cm / 70x77cm (1m2 cần cỡ 2 tấm)

Độ dày: xốp dán tường chất lượng loại 1 độ dày 6mm

Danh mục: