Tấm cải xoong

1

Tấm vỉ cải xoong  Kích thước: 40cm X 60cm (4 tấm = 1m2)

Chuyên dùng trang trí background cho các cửa hàng, nhà hàng.