Cỏ sân golf G1

1

Chiều cao: 10mm – sợi xoăn và to – cực bền

Cự ly hàng: 5/32, số mũi khâu/m2: 63.000 mũi/m2

Danh mục: